10 Bình hoa từ 12 euro

Các ống nghiệm như một chiếc bình...

Trong Bài ViếT Này:

Kết thúc bình thủy tinh truyền thống với hình dạng hơi đơn giản. Ngày nay, bình hoa là con mồi của mọi tưởng tượng. Gạch, cao su, tròn hoặc thon dài, tất cả đều nguyên bản hơn nhau, vì vậy sự lựa chọn là khó khăn.. Xem cho chính mình với lựa chọn của chúng tôi ở mức dưới 120 euro.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
10 Bình hoa từ 12 euro
⇡ Lên LầU