Nghệ thuật DV: một khái niệm bán / mua nghệ thuật nghiệp dư

Một sáng tạo độc đáo tại nhà

Trong Bài ViếT Này:

Art DV nhằm mục đích tập hợp các nhà thiết kế đam mê và thiết kế nội thất. Bởi vì nghệ thuật không giới hạn ở những tên tuổi lớn của hội họa, ý tưởng đã đến với hai người sáng lập công ty để tạo ra một khái niệm bán / mua tranh và điêu khắc do các cá nhân thực hiện cho các cá nhân. Các nhà sáng tạo nghiệp dư, họa sĩ, nhà thiết kế, nhà điêu khắc hoặc nhiếp ảnh gia có thể ký gửi và bán tác phẩm của họ trên Art-DV.com. Art DV cung cấp cho họ khả năng ký gửi để bán tối đa 4 sáng tạo và thay thế một sáng tạo khi bán. > Thêm thông tin trên art-dv.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nghệ thuật DV: một khái niệm bán / mua nghệ thuật nghiệp dư
⇡ Lên LầU