Nằm trên bầu trời

Một chiếc giường thiên đường, từng bước một

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để đặt ra như Valérie Damidot và nhóm của ông một chiếc giường thiên đường. 01_ Bạn cần một cái vòng sắt, mũi khoan, ốc vít, vải tuyn và bướm. 02_ Cài đặt hoop bằng một mức. 03_ Khoan tường và đặt mắt cá chân. 04_ Cố định vòm vào tường. 05_ Quấn vải tuyn xung quanh vòng và làm cho nó "ăn". 06_ Sửa bướm trên vải tuyn. 07_ Bầu trời giường.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nằm trên bầu trời
⇡ Lên LầU