Mã vạch khắp nhà

Mã vạch đầu tiên được tạo ra vào năm 1970

Trong Bài ViếT Này:

Đồ họa và theo tinh thần của thời đại, mã vạch, biểu tượng của xã hội tiêu dùng của chúng ta, đi ra khỏi siêu thị để xâm chiếm các đối tượng hàng ngày của chúng tôi. Với một chút hài hước và tinh thần lạc quan, những thanh nhỏ màu đen và trắng này, san phẳng khắp nơi... Trên các bức tường dưới dạng nhãn dán, uy tín trong nhà bếp, trên các món ăn hoặc thậm chí được xem lại trên một tấm vải Là một nghệ sĩ, mã vạch đạt được sự cao quý của nó và trở thành một họa tiết trang trí thực sự. Đối với một phong cách khác thường và đương đại.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Mã vạch khắp nhà
⇡ Lên LầU