Tắm máu: màn tắm để sợ

Biến phòng tắm của bạn thành một hiện trường vụ án thực sự!

Trong Bài ViếT Này:

Phòng tắm của tất cả sự hồi hộp... Với tấm rèm tắm đẫm máu này, hãy tạo cảm giác "Đáng sợ" cho trang trí của bạn! Những người hâm mộ phim kinh dị và loạt phim truyền hình điều tra tội phạm sẽ đánh giá cao. Bán 15,90 euro trên trang web coindugeek.com.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tắm máu: màn tắm để sợ
⇡ Lên LầU