Thiết kế boong-ke cho thư viện

Trang trí của thư viện

Trong Bài ViếT Này:

Phụ kiện cho thư viện, boo boo là món quà trang trí phải cung cấp cho tất cả những người yêu thích đọc sách! Cả thực tế và trang trí, bookend sẽ tìm thấy vị trí của nó trong thư viện của bạn. Đối tượng được thiết kế để tạo ra nhiều cuốn sách với nhau, phụ kiện thư viện này bị từ chối từ những cuốn sách kim loại nhà kính đơn giản đến được trang trí bằng khung tranh hoặc đồng hồ. Về mặt thiết kế, chúng tôi tìm thấy những nhân vật dường như cầm những cuốn sách nhưng cũng có những thông điệp như "kết thúc cuốn sách". Kẹp sách nổi tiếng nhất vẫn là của thương hiệu Eno để hỏi cách này hay cách khác. Được trang bị đĩa cao su bám vào bất kỳ bề mặt nào, bạn có thể dễ dàng gỡ bỏ một cuốn sách mà không có nguy cơ làm rơi mọi thứ. Khám phá sự lựa chọn của chúng tôi về bookends cho một tủ sách trang trí với lưu trữ hoàn hảo!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Thiết kế boong-ke cho thư viện
⇡ Lên LầU