Sáng, tủ phòng tắm với ánh sáng tích hợp

Tỷ lệ lý tưởng cho một phòng tắm ở hành lang

Trong Bài ViếT Này:

Một kích thước mô hình "mỏng" cho phạm vi của đồ nội thất phòng tắm và một hệ thống ánh sáng để tạo ra một bầu không khí nỉ và nguyên bản trong phòng tắm. Phòng tắm nhỏ cũng có thể có cá tính! Tỷ lệ của đồ nội thất trang trí và sáng sủa này, sâu 35 cm x 60, 80 hoặc 100 cm là lý tưởng cho hành lang hoặc không gian nhỏ. Và liên lạc trang trí làm phần còn lại: mặt tiền mờ cho cửa trượt để lại ánh sáng được lọc đặt bên trong. Bạn có thể chọn màu của ánh sáng và mặt tiền giữa fuchsia, mandarin và anthracite cũng như mô hình ô hoặc màn hình bồ công anh in trên đó. Để điều này được thêm vào một bàn vệ sinh gốm. Nội thất phòng tắm mỏng từ Sanijura, từ 810 euro đặt 60 cm không có đèn chiếu sáng.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Sáng, tủ phòng tắm với ánh sáng tích hợp
⇡ Lên LầU