Làm dây phơi

Một giá phơi, từng bước

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để sản xuất như Valérie Damidot và nhóm của anh ấy một giá phơi. 01_ Thực hiện các phép đo, để chắc chắn trồng khoảng 50 cm trong lòng đất. 02_ Vẽ cây trên một tấm ván, với các nhánh đủ rộng để đỡ trọng lượng của đồ giặt. 03_ Cắt hình dạng bằng cưa và sử dụng nó để tạo một cây giống hệt thứ hai. 04_ Cát và lót hai cây. 05_ Thêm cleats để cây ổn định sau khi cài đặt và sơn chúng. 06_ Chốt móc ở các độ cao khác nhau và sau đó kéo căng cáp.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm dây phơi
⇡ Lên LầU