Làm tủ bếp với tủ sách

Một nội thất nhà bếp ban đầu, từng bước

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để làm một tủ bếp với một thư viện, như Valérie Damidot và nhóm của cô. 01 - Để làm đồ nội thất nhà bếp, trước tiên chúng ta có một thư viện đánh bom màu sắc mong muốn. Sau đó bánh xe được cố định dưới đồ nội thất để làm cho nó di động. 02 - Chúng tôi đặt các bảng sẽ phục vụ như kệ. 03 - Bản lề được đặt trên các tấm kính. 04 - Chèn một miếng nhựa giữa bản lề và kính để tránh bị vỡ. 05 - Đèn LED được lắp đặt bên trong tủ. 06 - Chúng tôi có được một nội thất nhà bếp đẹp ban đầu.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm tủ bếp với tủ sách
⇡ Lên LầU