Chúng ta có thể phủ một bàn cà phê với một poster?

Sử dụng một vecni keo

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Lucette:

Trả lời: sử dụng vecni keo

Xin chào Lucette, bạn hoàn toàn có thể che đồ đạc của mình bằng một poster, bản đồ đường lỗi thời, báo cũ, cắt tạp chí, áp phích quảng cáo... Sử dụng keo để sửa poster và đặc biệt là n ' Hãy thoải mái để vecni một lần nữa sau khi khô (tốt nhất là vecni mờ). Tất nhiên, sẽ không thể làm sạch bàn bằng nước lớn mà chỉ với một miếng vải hơi ẩm, mẹo sẽ được chơi! Bạn sẽ cho rất nhiều tính cách và độc đáo cho phòng khách của bạn nhờ vào tác phẩm độc đáo mà bạn đã thực hiện. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Chúng ta có thể phủ một bàn cà phê với một poster?
⇡ Lên LầU