Ghế JOY

Xin chào mọi người! Chiếc ghế tuyệt đẹp này với thiết kế thanh lịch gợi lên cả scandinavia, vượt thời gian và đơn giản. Bingo. Ghế joy là ghế dành cho bạn! Và như ở đây chúng tôi không làm một nửa, bạn có thể tùy chỉnh: màu sắc của chỗ ngồi,

Trong Bài ViếT Này:

Ghế JOY: không

Xin chào mọi người!

Chiếc ghế tuyệt đẹp này với thiết kế thanh lịch gợi lên cả Scandinavia, vượt thời gian và đơn giản. Bingo. Ghế JOY là ghế dành cho bạn! Và như ở đây chúng tôi không làm một nửa, bạn có thể tùy chỉnh nó: màu sắc của chỗ ngồi, chất liệu của bàn chân... Bạn trộn, bạn trộn, và đây là chiếc ghế của bạn là duy nhất. Hẹn gặp lại

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Ghế JOY
⇡ Lên LầU