Trung Quốc ở nhà với các nhân vật nhỏ Lưu Huân

Một thế giới kỳ lạ và thơ mộng!

Trong Bài ViếT Này:

Petit Pan là cuộc gặp gỡ giữa một nghệ sĩ người Bỉ và một nhà sản xuất diều Trung Quốc. Cả hai đã hợp lực để tạo ra một thế giới kỳ lạ và thơ mộng từ vùng nông thôn Trung Quốc. Nhân vật nhỏ Liu Huân, người tạo ra Petit Pan, được làm thủ công theo truyền thống nghệ nhân Trung Quốc. Tre và lụa, nhân vật được đặt trên tường để trang trí và du lịch. Ánh sáng và đầy màu sắc, nó sẽ đánh thức sự tò mò của trẻ em về một nền văn hóa khác. > Thêm thông tin trên petitpan.com

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Trung Quốc ở nhà với các nhân vật nhỏ Lưu Huân
⇡ Lên LầU