Một cây thông Giáng sinh!

Một thay thế ban đầu

Trong Bài ViếT Này:

Không có nơi để làm cây? Bạn không muốn chán khi mang nó, hay trang trí nó? Đây là giải pháp cho bạn: một scotch in "nhánh linh sam"! Dễ dàng tạo lại không khí Giáng sinh mà không chiếm bất kỳ không gian nào trên sàn nhà, sử dụng các bức tường của bạn. Chỉ cần chạm vào keo cây thông trên tường của bạn trong hình dạng của cây Giáng sinh. Sau đó sắp xếp những quả bóng Giáng sinh nhỏ và bạn đã hoàn thành. Ở đây bạn với một cây linh sam mà không có bất kỳ sự bất tiện! Bạn cũng có thể đóng các gói quà của mình bằng, dán băng này ở mép lò sưởi, sử dụng nó như một vật trang trí bàn... Bạn có thể tưởng tượng trang trí của bạn theo nguyên tắc che băng, chất kết dính này được sử dụng cho sở thích sáng tạo. Một thay thế rất độc đáo. Và đó là kinh tế, tính 13 euro cuộn. > Cần bán trên decoclico.fr

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một cây thông Giáng sinh!
⇡ Lên LầU