Che một tấm đệm bằng nhựa vinyl

Bạn thanh phân cũ không còn chỗ trong nhà bếp của bạn? Tùy chỉnh chúng để cung cấp cho họ một tuổi trẻ thứ hai! Lấy quần áo của bạn

Trong Bài ViếT Này:

Bạn thanh phân cũ không còn chỗ trong nhà bếp của bạn? Tùy chỉnh chúng để cung cấp cho họ một tuổi trẻ thứ hai! Mang một mảnh nhựa vinyl màu bạn chọn, một chiếc kéo và kim bấm.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Che một tấm đệm bằng nhựa vinyl
⇡ Lên LầU