Tạo một tủ quần áo

Đối với tất cả các phong cách nội thất

Trong Bài ViếT Này:

Đây là một tủ quần áo có phong cách và không diễn ra. Và vì lý do chính đáng, cô ấy đang ở trong trompe-l'oeil! Làm theo hướng dẫn của Valérie Damidot và nhóm của cô để thực hiện trang trí này có thể phù hợp với tất cả các phòng!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một tủ quần áo
⇡ Lên LầU