Tạo một người trồng cây với máng xối

Làm một người trồng cây với máng xối, từng bước một

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để làm một người trồng cây với máng xối, như Valérie Damidot và nhóm của cô. 01 - Để tạo một người trồng cây, bạn bắt đầu bằng cách sơn máng xối theo màu bạn chọn. 02 - Các yếu tố của máng xối cũng được sơn theo màu của sự lựa chọn của họ. 03 - Các phần tử máng xối sau đó được lắp ráp bằng keo silicone. 04 - Chúng tôi sửa các yếu tố trên máng xối. 05 - Các yếu tố được uốn cong để treo người trồng. 06 - Chúng tôi đổ đất vào máng xối. 07 - Cuối cùng, chúng tôi cẩn thận trồng hoa trong máng xối và voila.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một người trồng cây với máng xối
⇡ Lên LầU