Tạo đầu giường của bạn

Đầu giường, từng bước một

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để sản xuất như Valérie Damidot và nhóm của ông một đầu giường. 01 - Vẽ hình dạng của đầu giường của bạn trên một tấm gỗ. 02 - Cắt hình vẽ bằng cưa. 03 - Đầu giường sẽ có hình dạng như một đám mây. 04 - Che hình dạng của một tấm xốp. 05 - Cắt bọt theo hình dạng của gỗ. 06 - Che bọt watine bằng cách ghim nó lại. 07 - Che toàn bộ vải. 08 - Thắt chặt vải trong khi ghim nó.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo đầu giường của bạn
⇡ Lên LầU