Tạo một bức tranh thập niên 70

Để cung cấp cường độ cho trang trí của bạn, tạo ra một bảng sáng và đầy màu sắc! Để tạo hiệu ứng vintage, bạn có thể sử dụng sắc thái

Trong Bài ViếT Này:

Để cung cấp cường độ cho trang trí của bạn, tạo ra một bảng sáng và đầy màu sắc! Đối với một hiệu ứng cổ điển, bạn có thể sử dụng các sắc thái của những năm bảy mươi, như màu vàng và màu cam. Nhận một bảng gỗ dán, gesso (có sẵn trong các cửa hàng DIY), sơn sáng và bàn chải.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một bức tranh thập niên 70
⇡ Lên LầU