Tạo một frieze với hình nền

Để cung cấp cho phòng của bạn, tạo ra một frieze lãng mạn! Bạn sẽ cần giấy dán tường, keo dán và bàn chải, dao cắt,

Trong Bài ViếT Này:

Để cung cấp cho phòng của bạn, tạo ra một frieze lãng mạn! Bạn sẽ cần giấy dán tường, keo dán và bàn chải, dao cắt, hộp và bàn chải bi.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một frieze với hình nền
⇡ Lên LầU