Tạo một bức tường hiệu ứng cụ thể

Để cung cấp một liên lạc công nghiệp cho căn phòng của bạn, không có gì giống như một bức tường bê tông thô! Với lớp phủ đặc biệt, bạn có thể tạo

Trong Bài ViếT Này:

Để cung cấp một liên lạc công nghiệp cho căn phòng của bạn, không có gì giống như một bức tường bê tông thô! Với một lớp phủ đặc biệt, bạn có thể tạo hiệu ứng của vật liệu theo mong muốn của bạn. Mang một lớp lót, một lớp phủ "bê tông" và một loại bột đặc biệt sẽ tạo ra sự nhẹ nhõm. Dụng cụ phụ, bạn sẽ cần một cái máy bay, một con dao và một cây gậy để khuấy.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một bức tường hiệu ứng cụ thể
⇡ Lên LầU