Tạo một bức tường biểu thức

Một bức tường biểu hiện cho thông điệp và hình ảnh của bạn

Trong Bài ViếT Này:

Dưới đây là các bước để nhận ra Valérie Damidot và nhóm của anh ấy là một bức tường biểu hiện. 01_ Gạch dưới tấm nút chai. 02_ Sơn tấm nút chai và sơn tường bằng sơn đá phiến và sơn từ tính. 03_ Khung các bảng khác nhau bằng đũa. 04_ Thu thập rệp, nam châm và phấn. 05_ Tải lại trên các hình ảnh và tin nhắn tấm nút chai. 06_ Viết phấn lên tường sơn bằng đá phiến.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tạo một bức tường biểu thức
⇡ Lên LầU