Móc: học cách làm một cái đan trong không khí

Móc: lưới trong không khí, còn được gọi là chuỗi lưới, là điểm đầu tiên được làm chủ. Đây là một tháng năm

Trong Bài ViếT Này:

Lưới trong không khí, còn được gọi là lưới mắt lưới, là điểm đầu tiên được làm chủ với. Đây là một khâu cơ bản cho phép, điểm khởi đầu cho hầu hết các cuốn sách tại. 1. Bắt đầu với trên.

Móc: học cách làm một cái đan trong không khí: được

2. Sau đó quấn chỉ trên ngược chiều kim đồng hồ, sau đó kéo chỉ qua lưới trước đó trên.

Móc: học cách làm một cái đan trong không khí: lưới

3. Thắt chặt vòng lặp để hoàn thành khâu đầu tiên của bạn trong không khí.

Móc: học cách làm một cái đan trong không khí: được

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Móc: học cách làm một cái đan trong không khí
⇡ Lên LầU