Hook: học cách làm một mũi khâu trượt

Móc: khâu trượt là một mũi khâu cơ bản được sử dụng để chấm dứt hoặc nối các đầu của tác phẩm. Đó là một

Trong Bài ViếT Này:

Mũi khâu trượt là một điểm cơ bản tại được sử dụng để chấm dứt hoặc nối các đầu của tác phẩm. Đây là một trong những điểm dễ nhận ra nhất tại. 1. Bắt đầu bằng cách chèn vào lưới nơi bạn muốn thực hiện một khâu trượt.

Hook: học cách làm một mũi khâu trượt: 739825

2. Ném, sau đó kéo sợi từ quả bóng qua hai mũi khâu trên.

Hook: học cách làm một mũi khâu trượt: trượt

3. Sau đó, bạn nhận được một khâu trượt.

Hook: học cách làm một mũi khâu trượt: khâu

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Hook: học cách làm một mũi khâu trượt
⇡ Lên LầU