D & CO: Mẹo và thủ thuật - Tạo bảng gốc dựa trên các phần cắt ra

Cắt truyện tranh cũ

Trong Bài ViếT Này:

Cung cấp cho một phòng trẻ em một cái nhìn hài hước bằng cách tạo ra một bảng phục hồi chắp vá. Bắt đầu bằng cách cắt ra tối đa các nhân vật truyện tranh trong các album cũ. Trên một thanh gỗ lớn hỗ trợ với véc-ni dán các hình ảnh cắt. Sau khi toàn bộ bề mặt được phủ, bạn có thể phun sơn cho hiệu ứng phong hóa. Để kéo của bạn!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
D & CO: Mẹo và thủ thuật - Tạo bảng gốc dựa trên các phần cắt ra
⇡ Lên LầU