Một trang trí màu xanh trắng đỏ

Kỷ niệm Cách mạng Pháp trong màu sắc của Cộng hòa!

Trong Bài ViếT Này:

Ngày 14 tháng 7 kỷ niệm mỗi năm khi lấy Bastille vào năm 1789, cơ hội để ăn mừng một bữa ăn ngon với màu xanh trắng đỏ! Một chiếc khăn trải bàn màu trắng tại Geneviève Lethu để mang đến những món ăn đầy màu sắc, những chiếc ly màu đỏ hoặc xanh tại Habitat và Luminarc, chưa kể những chiếc đinh nhỏ trong màu sắc của Pháp tại Papstar sẽ mang đến một bầu không khí cộng hòa. Dưới đây là một số ý tưởng mua sắm cho một bảng 100% vào ngày 14 tháng 7!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Một trang trí màu xanh trắng đỏ
⇡ Lên LầU