Trong bản vẽ: Little Origami Santa Claus cho nhãn Giáng sinh của bạn

Để tham gia quà tặng của bạn!

Trong Bài ViếT Này:

Chúng rất đẹp, những ông già Noel origami này... và dễ làm đến nỗi sẽ không buồn nếu không thử! Vì vậy, đây là một cái gì đó để vui chơi và làm cho một trang trí Giáng sinh chỉ với những mảnh giấy. Bạn có thể liên kết chúng với cây linh sam giấy nhỏ để trang trí bàn chẳng hạn. Chúng cũng sẽ được treo hoàn hảo trên cây của bạn, hoặc dán trên một tấm thiệp nhỏ làm nhãn để đính kèm vào món quà Giáng sinh của bạn... Tóm lại, bạn sẽ luôn tìm thấy một nơi cho chúng trong mùa lễ! Đối với một ông già Noel origami, chỉ có kế hoạch 2 hình vuông nhỏ 5 x 5 cm (hoặc hơn!) Cắt bằng giấy hai tông màu (tốt nhất là một màu trắng và một màu đỏ) và một ít keo dán!

Trong bản vẽ: Little Origami Santa Claus cho nhãn Giáng sinh của bạn: Giáng

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Trong bản vẽ: Little Origami Santa Claus cho nhãn Giáng sinh của bạn
⇡ Lên LầU