Tự làm: làm cho một headband đan

Làm phụ kiện thời trang đẹp với kỹ thuật đan

Trong Bài ViếT Này:

Bạn không cần phải là một thợ may để tự làm băng đô cho mình... Lựa chọn cho hàng dệt kim: nó sẽ cho phép bạn tạo ra các phụ kiện thời trang cực kỳ dễ dàng! Xem bản thân với ý tưởng về chiếc băng đô này, nơi khó khăn nhỏ duy nhất (nếu có thể nói như vậy...) nằm ở việc nhận ra nút thắt biển, nhưng khi tôi chỉ cho bạn mọi thứ trong bản vẽ, bạn chỉ còn lại để quan sát và làm tương tự, và dải tóc của bạn sẽ đẹp ;-) Để đạt được kiểu đan đầu này, bạn cần: - một kiểu đan cơ học (được khuyên dùng, nó rất nhanh và hiệu quả...) - một thước dây - 2 quả bóng len gồm 2 màu khác nhau - một cây kim lớn

Tự làm: làm cho một headband đan: headband

Tự làm: làm cho một headband đan: băng

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tự làm: làm cho một headband đan
⇡ Lên LầU