DIY: một lời nhắc nhở tự làm

Tái chế chốt quần áo bằng gỗ của bạn

Trong Bài ViếT Này:

Vật liệu tái chế và hoạt động DIY vào Chủ nhật để làm cho con cú đầy màu sắc đó! Nó sẽ tự hào đứng trong nhà bếp hoặc văn phòng của bạn và chắc chắn bạn sẽ xóa đầu bạn mà không quên những việc quan trọng cần làm! Nói tóm lại, một vật thể nhỏ rất hữu ích, một hình vẽ rất đẹp, được làm bằng tay của chính bạn với các vật liệu không phức tạp để đào lên... Còn gì nữa? Để bắt đầu, bạn cần gì? - một tấm gỗ (pallet, panen...) dài ít nhất 35 cm - cưa - cát gì - bút chì, thước kẻ, sơn vuông - acrylic và cọ - 4 kìm vải gỗ cao 7 cm - băng keo (tùy chọn) - súng bắn keo

DIY: một lời nhắc nhở tự làm: liệu

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
DIY: một lời nhắc nhở tự làm
⇡ Lên LầU