DIY wedding: làm hình vuông origami

Đặt trái tim của bạn để làm việc...

Trong Bài ViếT Này:

Bạn đang tìm kiếm một ý tưởng hay để đánh dấu vị trí của khách của bạn trong bữa tối của đám cưới trong tương lai của bạn, và bạn là một fan hâm mộ của những thứ giấy tự làm? Thương hiệu trái tim origami là những gì bạn cần! Giấy tốt với hoa văn hoặc màu sắc mà bạn thích, tiểu tiết và kiên nhẫn, (và cũng có thể là nhân lực!), Đó là tất cả những gì bạn cần để đạt được những trái tim dễ thương này, sẽ được chào đón Các nhãn mà tên của những vị khách được mời sẽ xuất hiện vào ngày. Vì vậy, bạn có bao nhiêu hình vuông giấy origami hai tông màu (hoặc có hoa văn) có kích thước 12 x 12 cm, mà bạn có khách... Thực hiện theo các đường chấm và áp dụng cho mình!

DIY wedding: làm hình vuông origami: những

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
DIY wedding: làm hình vuông origami
⇡ Lên LầU