Tôi có phải thay đổi nguồn cấp nước nếu tôi thay đổi khay tắm không?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Có, nếu đường kính và kết nối đường ống không khớp hoặc nếu áp lực nước quá cao.

Nếu bạn chọn sử dụng vòi hoa sen đi bộ thay vì khay tắm, điều cần thiết là phải hành động liên quan đến việc cung cấp nước của bạn. Do đó, điều rất quan trọng là không bỏ sót các ống đầu vào cần thiết cho hoạt động đúng của cài đặt mới của bạn. Đường kính của các ống và kết nối sẽ được điều chỉnh phù hợp với thiết bị mới của bạn để điều chỉnh tối ưu nguồn cung cấp và lưu lượng nước. Vì vậy, đối với vòi hoa sen đi bộ, áp lực nước không nên quá mạnh. Đây là lý do tại sao một triển khai hoàn hảo được yêu cầu từ khi bắt đầu cài đặt. Cũng không nên sử dụng máy bay phản lực thủy lực đòi hỏi một hệ thống tốc độ dòng chảy rất cao. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tôi có phải thay đổi nguồn cấp nước nếu tôi thay đổi khay tắm không?
⇡ Lên LầU