Nhà vệ sinh khô: nó hoạt động như thế nào?

Nhà vệ sinh không có nước!

Trong Bài ViếT Này:

Vào thời điểm nhận thức về nhu cầu bảo tồn hành tinh là một vấn đề lớn, các giải pháp thay thế đang nở rộ. Bên WC, nhà vệ sinh khô được dân chủ hóa để đề xuất một giải pháp tôn trọng môi trường và không sử dụng nước. Giải thích. Nếu nhà vệ sinh khô đã rất hiện diện ở Thụy Điển, thì chúng vẫn chưa được dân chủ hóa ở Pháp. Tuy nhiên, một số lễ hội như Vieilles Charrues đã cung cấp nhà vệ sinh khô cho những người đi lễ hội của họ. Nhưng nó chính xác là gì? Hệ thống này khá đơn giản, nó thực sự là một cơ sở không có nước hoặc điện có thể thu thập vật liệu hữu cơ trong một thùng chứa để tổ chức phân trộn. Vì lý do này, thay vì săn bắn theo truyền thống, mùn cưa hoặc dăm gỗ được loại bỏ. Lợi ích của nhà vệ sinh khô là gì? Trước hết, hãy lưu ý rằng nhà vệ sinh khô rất dễ thực hiện và điều này khá kinh tế. Mặt khác, bạn sẽ không cần bất kỳ kết nối nào lý tưởng cho việc lắp đặt nhà vệ sinh ở một vị trí xa. Sau đó, lợi ích chủ yếu là sinh thái! Bạn không chỉ không sử dụng nước để săn bắn mà còn tránh xử lý nước thải.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Nhà vệ sinh khô: nó hoạt động như thế nào?
⇡ Lên LầU