Cải tạo xanh: tín dụng gió và thuế

Tua bin gió trong nước: một năng lượng ngày càng dễ tiếp cận!

Trong Bài ViếT Này:

Trong khi các tuabin gió trong nước khá đắt để mua, chúng là một giải pháp kinh tế và thân thiện với môi trường. Những lợi thế này đang khuyến khích ngày càng nhiều người lắp đặt tua-bin gió của riêng họ trên mái nhà của họ. Những loại trợ giúp nào nhà nước đề xuất? Những biện pháp phòng ngừa nào bạn nên thực hiện trước khi đầu tư vào năng lượng bền vững này? Nhóm biên tập của Ift-Design.com đã điều tra và cho bạn biết tất cả mọi thứ. Discovery!

Tín dụng thuế cho tuabin gió trong nước

Tin tốt! Kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2014, chủ sở hữu tuabin gió nhận được tín dụng thuế trong một số điều kiện nhất định. Một ưu đãi mời bạn thưởng thức một tuabin gió gia đình với chi phí thấp hơn. Để khuyến khích triển khai trên lãnh thổ Pháp, chính phủ cung cấp cho các hộ gia đình Pháp cơ hội được hưởng lợi từ khoản tín dụng thuế 30% chi phí (không bao gồm lao động) và thuế suất thuế suất VAT giảm 5,5%. Một khoản tiết kiệm đáng kể khi chúng tôi biết rằng giá của chúng dao động trong khoảng từ 25.000 đến 40.000 euro. Để hưởng lợi từ thiết bị này, một số điều kiện phải được tôn trọng: - tuabin gió trong nước phải được mua về mặt thương mại hoặc được chế tạo chuyên nghiệp - việc lắp đặt phải được thực hiện bởi một chuyên gia được chứng nhận EGR - nó phải được lắp đặt để cung cấp nơi ở chính

Cải tạo xanh: tín dụng gió và thuế: tuabin

Việc đóng băng trên bánh, có một tuabin gió được chế tạo hoặc lắp đặt bởi một chuyên gia có thể cung cấp cho bạn sự hỗ trợ bổ sung với số lượng thay đổi từ trường hợp này sang trường hợp khác. Bạn muốn biết các điều kiện để có được và số lượng cài đặt? Đừng ngần ngại liên hệ với ADEME (cơ quan quản lý năng lượng và môi trường), Anah (cơ quan nhà ở quốc gia) và cộng đồng địa phương của bạn để biết chi tiết tất cả các điều kiện theo tình hình của bạn.

Những biện pháp phòng ngừa trước khi được trang bị?

Để dự án tuabin gió của bạn có lợi nhuận, một số biện pháp phòng ngừa phải được biết và một số điều kiện nhất định phải được đáp ứng. Trước hết, hãy biết rằng điều cần thiết là phải có một vị trí mở với diện tích bề mặt đủ và gió mạnh và thường xuyên. Thật vậy, hiệu suất của thiết bị này sẽ phụ thuộc rất lớn vào trang web được cấy ghép. Vì vậy, trước khi bạn bắt đầu, hãy bắt đầu bằng cách phân tích sự hiện diện của gió. Vì thế, đừng ngần ngại mang cho bạn một chiếc máy đo gió.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Cải tạo xanh: tín dụng gió và thuế
⇡ Lên LầU