Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris

Móc: khâu paris được sử dụng trong thêu để hoàn thiện và đặc biệt là để tạo ra các đường viền mở. Điểm này được thực hiện từ bên phải

Trong Bài ViếT Này:

Điểm của Paris được sử dụng trong thêu cho các kết thúc và đặc biệt để làm cho hốc mở. Điểm này là từ phải sang trái như sau. 1. Khâu kim vào mặt sau của và kéo nó ra tại chỗ tại A.

Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris: trong

2. Khâu thấp hơn một chút ở bên trái trong B và rút kim ở bên trái từ điểm B đến C.

Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris: điểm

3. Chuyển đến B và thoát trong C.

Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris: trong

4. Khâu lần thứ ba tại B, sau đó kéo kim ở phía trên bên trái của điểm C tại D. Điểm D phải ở cùng độ cao với điểm A. Siết chặt điểm và sau đó lặp lại các bước từ 2 đến 4 để có được điểm tiếp theo.

Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris: trong

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Thêu: tìm hiểu quan điểm của Paris
⇡ Lên LầU