Thêu: tìm hiểu điểm của vòng lặp

Thêu: điểm looper là một điểm cơ bản trong thêu cho phép hiện thực hóa những cánh hoa. Anh ấy tự làm việc lên

Trong Bài ViếT Này:

Điểm looper là một điểm cơ bản trong thêu cho phép hiện thực hóa những cánh hoa. Nó hoạt động từ trên xuống dưới. 1. Khâu kim vào mặt sau của tại A và mang nó ra khỏi vị trí.

Thêu: tìm hiểu điểm của vòng lặp: điểm

2. Hình thành với sợi chỉ một vòng từ trái sang phải dưới điểm A. Lặp lại tại A sau đó rút kim ra ở B, đảm bảo rằng kim đi vào bên trong vòng và đi qua kim. chủ đề.

Thêu: tìm hiểu điểm của vòng lặp: điểm

3. Nhẹ nhàng kéo sợi chỉ để thắt chặt vòng lặp với điểm B, sau đó chọc ngay dưới nó trong C để hoàn thành điểm vòng lặp đầu tiên của bạn.

Thêu: tìm hiểu điểm của vòng lặp: điểm

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Thêu: tìm hiểu điểm của vòng lặp
⇡ Lên LầU