Tập tin: Tìm đúng màu sắc / đồ nội thất phù hợp

Tếch chấp nhận nhiều màu sắc

Trong Bài ViếT Này:

Không phải lúc nào cũng dễ dàng tìm thấy sự kết hợp hoàn hảo giữa phong cách và màu sắc của đồ nội thất và màu tường. Nếu bạn có tại nhà của bạn gỗ tẩy trắng, gỗ tự nhiên, đồ gỗ hoặc gỗ tếch, tập tin này sẽ trả lời câu hỏi của bạn về chiến thắng kết hợp: chúng tôi mở rộng mặt tự nhiên của gỗ tẩy trắng với màu sắc mềm mại, chúng tôi liên kết từ màu sắc im lặng đến gỗ tự nhiên, chúng tôi tiết lộ bờ biển dân tộc wenge với màu sắc bổ và chúng tôi buông bỏ trí tưởng tượng của mình về màu sắc với gỗ tếch!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tập tin: Tìm đúng màu sắc / đồ nội thất phù hợp
⇡ Lên LầU