Tập trung vào giường tầng

Thông minh và chức năng, giường tầng

Trong Bài ViếT Này:

Các giường tầng cung cấp một tiết kiệm không gian không thể phủ nhận trong phòng trẻ em, ví dụ. Họ giải phóng không gian của căn phòng để tối đa hóa khả năng chức năng của căn phòng. Do đó, hai đứa trẻ có thể sống cùng nhau trong một căn phòng có bề mặt nhỏ. Nơi có được bằng cách lắp đặt giường tầng sẽ tạo cơ hội để cài đặt văn phòng cho bài tập về nhà.

Giường tầng hoàn hảo trong một căn phòng nhỏ

Giường tầng cung cấp một cơ hội tuyệt vời để tiết kiệm không gian trong phòng của trẻ em hoặc thiếu niên để giải phóng không gian cho một chỗ chơi hoặc góc làm việc trong một căn phòng nhỏ. Họ tiết lộ một tiết kiệm không gian hiểu biết cho các phòng nhỏ. Giường tầng cung cấp cơ hội để tạo ra một khu vực ngủ lý tưởng cho hai đứa trẻ, do đó giữ gìn sự riêng tư của mỗi đứa trẻ. Họ sử dụng không gian tối đa có sẵn trong chiều cao, để không can thiệp vào việc sống thử trong phòng và bảo tồn khu vực của chúng. Về kinh tế và nguyên bản, giường tầng có nhiều lợi thế về giá cả vì chúng được bán với giá thấp hơn. Trong một số trường hợp, họ có thể chia thành hai giường để cung cấp hai giường ở hai không gian khác nhau tại thời điểm mở rộng của ngôi nhà, ví dụ như tránh mua thêm giường. Có thể biến đổi và tách rời, chúng có thể được tái sử dụng cho cuộc sống thứ hai trong một không gian rộng lớn hơn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tập trung vào giường tầng
⇡ Lên LầU