Tập tin chống ồn và hàng xóm tốt

Chia sẻ nhiều hơn một nụ cười...

Trong Bài ViếT Này:

Năm 2008, 6 triệu người Pháp tại 606 thành phố của Pháp đã đồng ý trao đổi một cái gì đó khác với một nụ cười nhanh chóng nhân dịp Ngày hàng xóm. Trong thị trấn, nơi chưa bao giờ phải đối mặt với cuộc tập trận của người hàng xóm vào Chủ nhật, người cắt cỏ từ 8 giờ sáng hay lễ hội cho đến thời điểm nào? Khám phá trong tệp của chúng tôi các giải pháp để giảm bớt những phiền toái về tiếng ồn, đó là những giải pháp mà bạn sản xuất hoặc những người hàng xóm của bạn.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Tập tin chống ồn và hàng xóm tốt
⇡ Lên LầU