Kỹ thuật gấp khăn: vương miện

Galette des rois đặc biệt

Trong Bài ViếT Này:

Một trong những điểm nổi bật của tháng 1 là galette des rois! Một truyền thống tinh tế bắt nguồn từ cuối tuần này và chúng tôi đã dành riêng một chiếc khăn gấp... hình vương miện!

Xem video:

mức độ: dễ dàng Thời gian thực hiện: 5 phút Ý tưởng trang trí: chọn một mã màu hoàng gia cho khăn ăn, giấy hoặc dệt may. Vàng hoặc xanh hoàng gia, họ sẽ làm việc kỳ diệu trên đĩa tráng miệng!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Kỹ thuật gấp khăn: vương miện
⇡ Lên LầU