Kỹ thuật gấp khăn: thùng rác

Một nếp gấp thực tế và ban đầu

Trong Bài ViếT Này:

Nhóm biên tập của Ift-Design.com cung cấp cho bạn tuần này một kỹ thuật gấp khăn ăn mới: giỏ. Điều này thực tế và dễ dàng để làm gấp sẽ làm việc kỳ diệu trên bàn của bạn. trình độ: dễ dàng Thời gian thực hiện: 5 phút. Mẹo: Đừng ngần ngại ủi giữa mỗi bước gấp để làm nổi bật các nếp gấp và củng cố nếp gấp. Trang trí thêm một chút: khăn của bạn trở thành một phụ kiện thực sự cho bàn của bạn. Ví dụ, bạn có thể đặt bánh mì ở đó. Tạo kiểu và đạo diễn bởi Véronique Antelme-Rambaldi.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Kỹ thuật gấp khăn: thùng rác
⇡ Lên LầU