Kim loại rèn cho phong cách thanh lịch và tinh tế

Sắt, thiếc hoặc nhôm...

Trong Bài ViếT Này:

Được khởi xướng bởi người Ấn Độ hơn 5000 năm trước, tập tục này thực sự phát triển từ thế kỷ thứ 9 đến thế kỷ 13. Dần dần, các khu vực Ấn Độ khác nhau có chuyên môn trong một hình thức gia công kim loại cụ thể. Ngày nay, trang trí truyền thống này được tìm thấy trong nhà của chúng tôi. Rương ngăn kéo, khung tranh, máy chủ salad, nhiều đồ vật trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta mang một vẻ ngoài phương Đông có thể được ghép nối với một trang trí truyền thống hơn. Cho một sự pha trộn hạnh phúc của các thể loại!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Kim loại rèn cho phong cách thanh lịch và tinh tế
⇡ Lên LầU