Làm thế nào để tuân thủ sơn trên gạch phòng tắm?

Sử dụng một lớp lót

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Caroline

Trả lời brico: sử dụng áo lót

Tôi không biết cố vấn của bạn nhưng... - Bước 1: làm giảm độ dốc của acetone, St Marc thì ngược lại! - Bước 2 rất quan trọng: sử dụng lớp lót Julien "Tấm lát và gạch đặc biệt". - Bước 3: thích sơn glycerol hơn acrylic cho phòng tắm. Chú ý, nếu bạn chọn sơn glycero, điều quan trọng là phải làm việc trong phòng thoáng khí. Ngoài ra, hãy gửi cho chúng tôi trang trí câu hỏi của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để tuân thủ sơn trên gạch phòng tắm?
⇡ Lên LầU