Làm thế nào để một lò hơi ngưng tụ làm việc?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: Lò hơi ngưng tụ tái sử dụng hơi nước thoát ra từ quá trình đốt để làm nóng nước.

Nồi hơi ngưng tụ là một phần của thế hệ nồi hơi mới được đưa ra thị trường trong những năm gần đây. Họ có đặc thù là thu hồi hơi nước từ quá trình đốt thay vì từ chối nó, để tái sử dụng nó để làm nóng nước trở lại từ bộ tản nhiệt trong mạch sưởi ấm trung tâm. Khi hơi nước truyền nhiệt, nó ngưng tụ và sau đó có thể được sơ tán qua ống nước thải. Việc tái sử dụng nhiệt của hơi nước cho phép tiết kiệm năng lượng đáng kể, lên tới 30% trong một số trường hợp. Hệ thống ngưng tụ hoạt động độc quyền với nồi hơi gỗ, gas và dầu. Và nó cung cấp quyền cho một khoản tín dụng thuế làm giảm đủ giá mua để làm cho khoản đầu tư này rất thú vị.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để một lò hơi ngưng tụ làm việc?
⇡ Lên LầU