Mất bao lâu để có một nhà bếp được cài đặt bởi thuận?

Đếm 4 đến 5 ngày

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ người lướt sóng:

Trả lời: đếm 4 đến 5 ngày

Xin chào, nếu bạn có hai hoặc ba đầu bếp chuyên nghiệp đã quen với loại yêu cầu này, bếp của bạn có thể được lắp ráp trong 4/5 ngày. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Mất bao lâu để có một nhà bếp được cài đặt bởi thuận?
⇡ Lên LầU