Làm thế nào để tránh dấu vết của Saltpetre?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: giải quyết vấn đề thông gió và ngăn chặn sự tăng mao dẫn với sự giúp đỡ của một chuyên gia.

Dấu vết của muối tiêu được gây ra bởi sự tăng mao dẫn, nghĩa là độ ẩm đi lên từ mặt đất. Chúng đến dưới dạng tiền gửi màu trắng, thường xuyên nhất ở dưới cùng của các bức tường bên trong. Thông thường, dấu vết của Saltpetre là một dấu hiệu của thông gió kém trong nhà của bạn. Để tránh sự xuất hiện của dấu vết của salpeter, cần phải điều trị nguyên nhân. Một mặt, bằng cách khắc phục vấn đề thông gió bằng cách cài đặt VMC hoặc giếng Canada. Mặt khác, bằng cách ngăn chặn sự tăng mao dẫn thông qua xử lý độ ẩm. Một số khả năng: làm khô các bức tường, phun nhựa vào tường của bạn, thoát nước của mặt đất và nơi cư trú, vv Bạn sẽ cần phải thuê một chuyên gia để làm công việc này. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để tránh dấu vết của Saltpetre?
⇡ Lên LầU