Làm thế nào để làm nổi bật một khung với ánh sáng?

Một đường ray các điểm hướng lên trần nhà

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Julie

Câu trả lời trang trí: một đường ray tại chỗ hướng lên trần nhà

Xin chào Julie, bạn có một khối lượng duy nhất giữa nhà bếp, phòng khách và phòng ăn với một khung phơi sáng tuyệt đẹp. Để tận dụng âm lượng tuyệt đẹp này, có lẽ bạn có thể di chuyển về phía một hệ thống cáp hoặc đường ray với các điểm định hướng nhỏ hướng lên trần nhà để tạo ra ánh sáng gián tiếp? Liên quan đến việc lựa chọn điểm, tốt nhất là tìm kiếm lời khuyên từ một chuyên gia, nó có thể theo nhu cầu của bạn và vấn đề của bạn, bạn mang lại giải pháp tốt nhất.

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để làm nổi bật một khung với ánh sáng?
⇡ Lên LầU