Làm thế nào để tính lượng nhiên liệu còn lại trong một bể?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: bằng cách đo chiều cao của dầu còn lại trong bể và tính thể tích còn lại so với thể tích chung.

Tính toán lượng nhiên liệu còn lại trong một chiếc xe tăng là một tuyên bố vấn đề toán học thực sự của sự kết thúc của trình độ đại học! Trước tiên bạn sẽ cần phải đo chiều cao của nhiên liệu còn lại trong bể của bạn. Tham khảo que thăm hoặc, nếu bể của bạn không có, hãy sử dụng đồng hồ cứng mà bạn lặn vào bể... đặc biệt là không buông. Sau đó lấy các khóa học cũ của bạn về hình học để tính thể tích của phần còn lại, so với thể tích chung của bể của bạn... Tất nhiên nó phụ thuộc vào hình dạng của bể của bạn: hình trụ, hình bầu dục, hình khối... Một khi bạn bạn sẽ tính được thể tích của nhiên liệu còn lại và bạn sẽ có bình xăng của mình - thông thường, bạn phải biết điều đó - bạn sẽ phải tính chênh lệch. Để máy tính của bạn... và chúc may mắn! Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi của bạn brico

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để tính lượng nhiên liệu còn lại trong một bể?
⇡ Lên LầU