Làm thế nào để tính chiều dài cáp cần thiết để kết nối một phụ thuộc với một bảng?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: có tính đến tuyến đường được đi bằng cáp và cung cấp thêm mười mét.

Bạn có thể sẽ không kết nối phụ thuộc trực tiếp vào bảng bằng cách thông qua cáp điện ở giữa vườn? Không, thay vào đó, bạn sẽ chạy dây cáp dọc theo các bức tường, dọc theo các tấm ván chân tường, thậm chí có thể chôn một số dây cáp dưới lòng đất. Để tính chiều dài của cáp cần thiết, tất cả các yếu tố này phải được tính đến. Hãy suy nghĩ cẩn thận về những nơi khác nhau mà cáp sẽ đi qua, sau đó đo bằng một mét khoảng cách mà nó thực sự đại diện. Bạn sẽ có câu trả lời của bạn. Thêm một vài chục cm nữa, ngay cả khi bạn phải cắt cáp một lần nữa, sẽ rất tốt nếu có thặng dư trong tình huống này. Nhưng hãy cẩn thận, chiều rộng của cáp cũng được tính, nó có thể thay đổi tùy theo công suất mà bạn cần. Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để tính chiều dài cáp cần thiết để kết nối một phụ thuộc với một bảng?
⇡ Lên LầU