Làm cách nào để tính số cuộn thảm tôi cần?

Bài viết trả lời bạn

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi:

Trả lời: tính chu vi của căn phòng, nhân với 2 và chia cho 0,53.

Bắt đầu với một máy tính và một mét, bởi vì bạn sẽ cần nó! Đầu tiên, đo diện tích được bọc. Cách đơn giản nhất là bỏ qua cửa ra vào hoặc cửa sổ, cách này bạn sẽ có thặng dư trong trường hợp cắt. Tính chu vi của căn phòng, thêm chiều rộng và chiều dài của nó và nhân nó với 2. Sau đó chia số này cho 0,53 m, là chiều rộng tiêu chuẩn của một tấm thảm. Điều này cho phép bạn xác định số lượng lát cần thiết. Một cuộn giấy dán tường thường dài 10 mét. Cảm ơn con số này theo chiều cao của bức tường, và bạn sẽ có số lượng dải bạn có thể thực hiện với mỗi cuộn. Và bây giờ, bạn có một ước tính về số lượng cuộn bạn cần!

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm cách nào để tính số cuộn thảm tôi cần?
⇡ Lên LầU