Làm thế nào để thay đổi màu sắc của một bức tường bằng cách giữ sự xuất hiện của thạch cao cũ?

Lau bụi, sơn màu trắng và bôi sáp mới

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ Philippe:

Trả lời: Lau bụi, sơn màu trắng và bôi sáp mới

Xin chào Philippe, để thay đổi màu sáp mà bạn đã áp dụng cho lớp phủ "Walls of yesteryear" Castorama, đừng đặc biệt rửa vì lớp phủ trong nước và tường có thể bị dính! Mặt khác, sau khi phủi bụi khỏi các bức tường của bạn, bạn có thể vượt qua một lớp đơn màu acrylic mờ trắng (như sơn trần). Để nó khô và sau đó sáp một lần nữa với sáp màu của sự lựa chọn của bạn. Kết thúc sau đó sẽ hoàn hảo. Khám phá tất cả các câu hỏi cho biên tập viên

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Làm thế nào để thay đổi màu sắc của một bức tường bằng cách giữ sự xuất hiện của thạch cao cũ?
⇡ Lên LầU