Chọn gì giữa sàn gỗ giả vinyl và sàn gỗ?

Vinyl dễ cài đặt hơn nhiều

Trong Bài ViếT Này:

Câu hỏi từ người lướt sóng:

Trả lời: Vinyl dễ cài đặt hơn nhiều

Xin chào, hôm nay biết rằng sàn vinyl không còn khó khăn nữa. Có một số họa tiết hiện đại quyết định như sàn gỗ giả. Tôi khuyên bạn nên sử dụng nó cho phòng của con trai bạn vì nó làm giảm tiếng ồn, nó linh hoạt và ấm áp! Dễ dàng và nhanh chóng để cài đặt, vật liệu này làm sạch dễ dàng và có độ bền tuyệt vời theo thời gian. Ở vị trí của bạn, tôi sẽ không ngần ngại lâu và chồng bạn sẽ ngạc nhiên với kết quả này. Bạn cũng vậy, gửi cho chúng tôi câu hỏi trang trí của bạn Video DIY thực tế của chúng tôi

Video:

Chia Sẻ VớI BạN Bè:
Chọn gì giữa sàn gỗ giả vinyl và sàn gỗ?
⇡ Lên LầU